Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Bãi Trường, xã Dương Tơ, Phú Quốc
Website:http://regentphuquoc.com
Tel: 098 9999 901 - Hotline: 0937 971 971